Otwarte zasoby w pracy bibliotekarza

Kurs dla bibliotekarzy, którzy przygotowują materiały promocyjne, plakaty, prezentacje multimedialne, redagują stronę internetową biblioteki i chcą poznać legalne źródła zasobów takich jak: fotografa, grafika, muzyka, multimedia.

Kurs Otwarte zasoby w pracy bibliotekarza odbędzie się w terminie 25 września - 22 października 2016 (4 tygodnie) na platformie e-learningowej WBPiCAK

Program:

 1. Prawo autorskie w Polsce
 2. Domena publiczna i wolne licencje Creative Commons
 3. Źródła otwartych zasobów: grafiki
 4. Źródła otwartych zasobów: muzyki, multimediów

Adresaci:

Pracownicy bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego 

Cele szkolenia:

Uczestnicy:

 • zdobędą wiedzę na temat otwartych zasobów
 • poznają źródła, z których można legalnie pobierać darmową grafikę, czcionki, muzykę i materiały multimedialne
 • poznają możliwości i zasady wykorzystywania tych materiałów zgodnie z obowiązującym prawem

Prowadzenie:

Magdalena Rusnok, instruktor Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBPiCAK


Prowadzący: Magdalena Rusnok

Biblioblog - jak założyć i prowadzić bibliotecznego bloga?

Powtarzamy szkolenie e-learningowe pt. „Biblioblog” o prowadzeniu bibliotecznego bloga, na które serdecznie zapraszamy. Zajęcia odbędą się na platformie e-learningowej (www.wbp.poznan.ekursy.eu) w terminie od 11 września do 1 października 2017 r.

Podczas szkolenia uczestnik:

 • założy blog na platformie Blogger,
 • na podstawie wskazówek opracuje kilka wiadomości na blog,
 • dowie się, skąd czerpać darmowe grafiki do swoich postów,
 • pozna podstawy prawa autorskiego do wykorzystywania znalezionych w sieci grafik,
 • zaplanuje harmonogram publikowania tematów postów.

Kurs adresowany jest do bibliotekarzy pracujących w bibliotekach publicznych województwa wielkopolskiego.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń w terminie do 1 września 2016 r. na adres szkolenia@wbp.poznan.pl wraz z następującymi informacjami:

 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy uczestnika szkolenia, niezbędny do zalogowania się na platformie 
  e-learningowej i otrzymywania powiadomień (mail każdego użytkownika musi być niepowtarzalny),
 • nazwa miejscowości,
 • adres biblioteki do przesłania dyplomu.

W tytule wiadomości prosimy wpisać „BLOG”.

Szkolenie prowadzi: Joanna Witczak

Informacji udziela: Urszula Bochyńska (61) 662 40 91, szkolenia@wbp.poznan.pl.

Prowadzący: Joanna Witczak

Genealogia - archiwum rodzinne

Zapraszamy na trzecią edycją bezpłatnego szkolenia „Genealogia – archiwum rodzinne” dotyczącego wyszukiwania informacji w archiwach (w tym również bazach internetowych) oraz budowy drzewa genealogicznego własnej rodziny lub na bazie dostarczonych materiałów.

Zajęcia odbędą się na platformie e-learningowej www.wbp.poznan.ekursy.eu w terminie 21 marca - 9 kwietnia 2016 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres szkolenia@wbp.poznan.pl wraz z następującymi informacjami:
·         imię i nazwisko,
·         adres mailowy uczestnika szkolenia, niezbędny do zalogowania się na platformie 
e-learningowej i otrzymywania powiadomień (każdy e-mail musi być niepowtarzalny),
·         nazwa miejscowości
·         adres biblioteki, na który wyślemy dyplom ukończenia kursu.
 
Osoby, które uczestniczyły już w naszych kursach e-learningowych proszone są o przesłanie tylko swojego imienia i nazwiska oraz adresu do wysłania dyplomu.

W tytule wiadomości prosimy wpisać „DRZEWO GENEALOGICZNE”. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs adresowany jest do bibliotekarzy pracujących w sieci bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego.

Kontakt: Urszula Bochyńska (61) 662-40-91, szkolenia@wbp.poznan.pl.
 


Prowadzący: Beata Karwalska

Odkrywcy Internetu - gra planszowa

Nie od dziś wiadomo, że uczenie poprzez zabawę jest przyjemne i pożyteczne. Taki cel przyświecał nam, gdy projektowaliśmy grę planszową „Odkrywcy Internetu”. Gra w wersji "pudełkowej" już niedługo trafi do bibliotek publicznych w Wielkopolsce, ale już dziś można ją bezpłatnie pobrać z naszej strony.

Gra uczy bezpiecznego i świadomego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Przedstawia konsekwencje niewłaściwych zachowań i uczy jak zadbać w Internecie o bezpieczeństwo własne czy też swoich bliskich.

Głównym zadaniem projektu, w czasie którego powstała gra planszowa był rozwój warsztatu dydaktycznego wielkopolskich bibliotekarzy oraz wspomaganie prowadzenia zajęć z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci i prawa autorskiego dla dzieci i młodzieży. Chcąc skuteczniej edukować poprzez zaprojektowaną grę, w pierwszych dwóch tygodniach września sześćdziesięciu wielkopolskich bibliotekarzy zostało przeszkolonych podczas 2-dniowych warsztatów. Na zajęciach rozwinęli swoją wiedzę z zakresu edukacji informacyjnej i medialnej oraz rozegrali grę.

Oprócz gry przygotowaliśmy również krótkie szkolenie e-learningowe poszerzające treści, które w grze planszowej przedstawione są w sposób hasłowy. Mamy nadzieję, że gra będzie pretekstem do dalszej dyskusji na temat niwelowania zagrożeń wirtualnego świata.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.