Deskryptory

Biblioteka Narodowa rozpoczęła prace dotyczące zmian w opracowaniu rzeczowym/przedmiotowym w formacie Marc21. Mają one na celu ułatwienie czytelnikom wyszukiwanie przedmiotowe w katalogach komputerowych. Dotychczasowe hasła przedmiotowe zostaną zastąpione przez nowe hasła – Deskryptory.

Zmiany wiążą się z wprowadzeniem nowych pól w formacie Marc21. Są to pola 3XX (np. 336, 337, 338 itp.) i nowe pola 6XX (np. 658, 653 itp.). Powyższe pola są już dostępne w systemie Sowa2. 

Już teraz przy zaciąganiu rekordów z BN, część tych pól, może się od razu kopiować do naszego rekordu. Zatem bardzo ważne! Nie należy ich usuwać, gdyż są one pierwszym elementem zmian.

Więcej informacji:

Biblioteka Narodowa

www.bn.org.pl

www.przepisy.bn.org.pl
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 27 luty 2017, 14:55