Ogłoszenia

Dwa kursy: "Dokumenty życia społecznego" i "Dokumenty specjalne"

Dwa kursy: "Dokumenty życia społecznego" i "Dokumenty specjalne"

by Moderator szkoleń -
Number of replies: 0
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w dwóch bezpłatnych szkoleniach dla bibliografów i osób wprowadzających dane
do katalogów bibliotecznych
. Oba z nich odbędą się w formie elektronicznej na platformie e-learningowej (wbp.poznan.ekursy.eu).

Szkolenie 1: Dokumenty specjalne
Termin: 15 października – 4 listopada 2012 r.
Szkolenie obejmie:
• podstawowe wiadomości nt. sporządzania opisów formalnych dokumentów specjalnych
• przykłady bibliograficznych opisów poszczególnych typów dokumentów:

- filmów na dyskach optycznych
- muzyki na płytach CD i DVD
- dokumentów kartograficznych – map i atlasów
• samodzielne sprawdzenie umiejętności na zaproponowanych przykładach
• wykonanie zadania na koniec każdego tygodnia kursu

Szkolenie 2: Dokumenty życia społecznego – II edycja
Termin: 12 listopada – 2 grudnia 2012 r.
Szkolenie obejmie:
• wprowadzenie do tematyki dokumentów życia społecznego
• przykłady opisów poszczególnych typów dokumentów
• samodzielne sprawdzenie umiejętności na zaproponowanych przykładach
• wykonanie zadania na koniec każdego tygodnia kursu

Kurs adresowany jest do bibliotekarzy pracujących w sieci bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres szkolenia@wbp.poznan.pl do dnia rozpoczęcia szkolenia wraz z następującymi informacjami:
• imię i nazwisko,
• adres mailowy uczestnika szkolenia (który będzie niezbędny do zalogowania się na platformie
e-learningowej i na który wyślemy informację o dostępie do kursu),
• miejscowość
• adres wraz z kodem pocztowym, na który prześlemy dyplom ukończenia kursu.

W tytule wiadomości, w zależności od wybranego kursu, prosimy wpisać „Dokumenty specjalne” lub „DŻS”. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt: Urszula Cimoch (61) 662-40-91, Andrzej Dudziak (61) 663-98-49, szkolenia@wbp.poznan.pl.