Grafika w mediach społecznościowych

Szkolenie dla osób, które chcą samodzielnie tworzyć materiały promocyjne dla bibliotek. W czasie 6 tygodni zajęć uczestnicy przy pomocy bezpłatnych programów graficznych Gimp oraz Inkscape zaprojektują kilka rodzajów materiałów promocyjnych do mediów społecznościowych .

Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących, ale zapraszamy również osoby doświadczone.

Termin:

6 maja – 14 czerwca 2019 r. (6 tygodni)

Miejsce:

Kurs będzie realizowany na platformie e-learningowej WBPiCAK

Adresaci:
Pracownicy sieci bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego. 

Program:

 1. Obsługa programów graficznych: Gimp oraz Inkscape materiałów
 2. Projektowanie grafik do serwisów: Instagram (zdjęcie lifestylowe, zdjęcie z cytatem), Facebook (post, mem, wydarzenie), Strona internatowa (Fotomanipulacja, splash), Infografika
 3. Retusz zdjęcia
 4. Rysowanie obiektów

Uczestnicy:

 • Odtworzą grafiki na podstawie dostarczonych grafik 
 • Samodzielnie zaprojektują własne materiały graficzne

Metody:

 • Instrukcje wideo z komentarzem
 • Indywidualna praca przy komputerze

Wymagania:

 • Uczestnicy mają dostęp do komputera z możliwością odbioru dźwięku
 • Uczestnicy posiadają podstawową znajomość obsługi komputera i Internetu, w tym samodzielne instalowanie programów

Prowadzący: Joanna Witczak, grafik

Kontakt:

Anta szczepaniak-Głębocka: informacyjny@wbp.poznan.pl. 

 


Prowadzący: Joanna Witczak

Excel - kurs obsługi programu

Kurs dla bibliotekarzy, którzy chcą od podstaw poznać arkusz kalkulacyjny Excel. Poza podstawową obsługą kurs omawia również wybrane funkcje matematyczne i statystyczne, polecenia umożliwiające wyszukiwanie i analizę danych w dużych tabelach oraz opcje wydruku.

Materiały w kursie powstały w oparciu o wersję programu Excel 2013, ale mogą w nim uczestniczyć również osoby, które mają Excel 2007, Excel 2010 lub Excel 2016. Te wersje bowiem posiadają już tzw. wstążkę z poleceniami, a nie menu, jak poprzednie.

Jak rozróżnić, którą ma się wersję Excela (plik instruktażowy)

Termin:
– od 2 do 30 września 2019 roku (4 tygodnie)

Gdzie:

– kurs będzie realizowany na platformie e-learningowej WBPiCAK


Adresaci:
Pracownicy bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego.


Program:

 1. Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego:
  • wstążka i obszar roboczy
  • kursor, czyli jak się poruszamy
  • operacje na arkuszach
 2. Tworzymy własny arkusz, czyli:
  • formatowanie - ustawienia wyglądu
  • wprowadzanie danych
 3. Formuły i funkcje, czyli:
  • co to jest formuła i jakie są zasady jej tworzenia
  • podstawowe funkcje matematyczne
  • wybrane funkcje z wykorzystaniem warunków
  • wybrane funkcje statystyczne
 4. Operacje na tabelach
  • blokowanie okienek
  • filtrowanie i sortowanie
  • wykresy
  • drukowanie

Cele szkolenia:

Uczestnicy:

 • poznają działanie i podstawowe możliwości arkuszy kalkulacyjnych Excel
 • będą umieli samodzielnie tworzyć własne arkusze, wykresy, wydruki
 • będą umieli modyfikować arkusze na potrzeby analizy danych

Warunek ukończenia:

Aby ukończyć kurs i otrzymać zaświadczenie, uczestnik musi zdobyć 80% punktów.


Metody:
• Indywidualna praca przy komputerze


Wymagania:
• Uczestnicy posiadają podstawową znajomość obsługi komputera i Internetu (Adobe Reader, przeglądarka Internetowa, poczta e-mail)


Prowadzenie:
Magdalena Rusnok, instruktor Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBPiCAK


Kontakt:

Magdalena Rusnok, (61) 66 40 862, magdalena.rusnok@wbp.poznan.pl


Prowadzący: Magdalena Rusnok

Zaprojektuj plakat – szkolenie z grafiki komputerowej

Szkolenie dla osób, które chcą samodzielnie tworzyć materiały promocyjne dla bibliotek. W czasie 6 tygodni zajęć uczestnicy przy pomocy bezpłatnych programów graficznych zaprojektują kilka plakatów promujących spotkanie autorskie.

Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących, ale zapraszamy również osoby doświadczone.

Termin:

14 maja – 22 czerwca 2018 r. (6 tygodni)

Miejsce:

Kurs będzie realizowany na platformie e-learningowej WBPiCAK

Adresaci:
Pracownicy sieci bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego. 

Program:

 1. Projektowanie w darmowych programach graficznych: Gimp oraz Inkscape
 2. Wyszukiwanie i instalowanie fontów
 3. Korzystanie z serwisów internetowych z darmowymi zasobami graficznymi oraz wzorcami plakatów
 4. Wycinanie w programie Gimp
 5. Zamienianie zdjęcia na rysunek w programie Gimp
 6. Reguły kolorów i tworzenie gotowych zestawień kolorystycznych

Uczestnicy:

 • Utworzą zestawienia kolorów oraz będą potrafili z nich korzystać
 • Na podstawie filmów instruktażowych zaprojektują: okładkę 3D oraz 3 plakaty
 • Samodzielnie utworzą plakat promujący spotkanie autorskie

Metody:

 • Instrukcje wideo z komentarzem
 • Indywidualna praca przy komputerze

Wymagania:

 • Uczestnicy mają dostęp do komputera z możliwością odbioru dźwięku
 • Uczestnicy posiadają podstawową znajomość obsługi komputera i Internetu, w tym samodzielne instalowanie programów

Prowadzący: Joanna Witczak, grafik

Kontakt:

Urszula Bochyńska: szkolenia@wbp.poznan.pl.

 


Prowadzący: Joanna Witczak

Trudny klient czy trudna sytuacja?

Szkolenie dla osób, które podnieść swoje kompetencje związane z zapobieganiem oraz rozwiązywaniem trudnych sytuacji w kontakcie z użytkownikami bibliotek. 

Termin:

1 – 14 kwietnia 2019 r. (2 tygodnie)

Miejsce:

Kurs będzie realizowany na platformie e-learningowej WBPiCAK

Adresaci:
Pracownicy sieci bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego. 

Program:

 1. Jakość obsługi klienta
 2. Zapobieganie trudnym sytuacjom
 3. Rozwiązywanie trudnych sytuacji

Metody:

 • Filmy wideo z aktorami 
 • Lekcje multimedialne
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Moderowane dyskusje 

Wymagania:

 • Uczestnicy mają dostęp do komputera z możliwością odbioru dźwięku

Prowadzący: Agnieszka Wołyńska, psycholog, trener, coach

Doradca zawodowy i personalny. Trener biznesu (Szkoła Trenerów TROP) oraz Dyplomowany Coach. Obecnie w procesie zdobywania kwalifikacji Terapeuty Systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. 

Obszary specjalizacji: 

 • Treningi  w obszarze doskonalenie umiejętności psychospołecznych – komunikacji, wyrażania potrzeb, asertywności, pracy z emocjami, trudnymi klientami, budowania skutecznych zespołów oraz dobrego przywództwa w organizacjach. 
 • Indywidualna praca systemowa w obszarze doświadczanych trudności w relacjach, poszukiwania sposobów na świadome wyrażanie siebie, satysfakcjonujące relacje z innymi, praca z dysfunkcjonalnymi przekonaniami na temat siebie. 
 • Personal /Life Coaching, Career Coaching i Business Coaching, 
 • doradztwo psychologiczne i HR - diagnozy stylów komunikacyjnych i behawioralnych DISC, diagnozy kompetencyjne do pełnienia określonych funkcji w organizacjach, programy rozwoju talentów, badanie zaangażowania pracowników, rekrutacja i selekcja pracowników, systemy ocen i systemy motywacyjne, kultura organizacji, wsparcie w budowaniu zespołów i skutecznej komunikacji w organizacji. 
 • prowadzenie warsztatów i treningów w zakresie: umiejętności menadżerskich, umiejętności interpersonalnych, psychologii biznesu, zagadnień HR. 


Kontakt:

Anta szczepaniak-Głębocka: informacyjny@wbp.poznan.pl. 

 


Otwarte zasoby w pracy bibliotekarza

Kurs dla bibliotekarzy, którzy przygotowują materiały promocyjne, plakaty, prezentacje multimedialne, redagują stronę internetową biblioteki i chcą poznać legalne źródła zasobów takich jak: fotografa, grafika, muzyka, multimedia.

Kurs Otwarte zasoby w pracy bibliotekarza odbędzie się w terminie 16 kwietnia - 21 maja 2018 (5 tygodni) na platformie e-learningowej WBPiCAK

Program:

 1. Prawo autorskie w Polsce
 2. Domena publiczna i wolne licencje Creative Commons
 3. Źródła otwartych zasobów: grafiki
 4. Źródła otwartych zasobów: muzyki, multimediów

Adresaci:

Pracownicy bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego 

Cele szkolenia:

Uczestnicy:

 • zdobędą wiedzę na temat otwartych zasobów
 • poznają źródła, z których można legalnie pobierać darmową grafikę, czcionki, muzykę i materiały multimedialne
 • poznają możliwości i zasady wykorzystywania tych materiałów zgodnie z obowiązującym prawem

Prowadzenie:

Magdalena Rusnok, instruktor Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBPiCAK


Prowadzący: Magdalena Rusnok

Biblioblog - jak założyć i prowadzić bibliotecznego bloga?

Powtarzamy szkolenie e-learningowe pt. „Biblioblog” o prowadzeniu bibliotecznego bloga, na które serdecznie zapraszamy. Zajęcia odbędą się na platformie e-learningowej (www.wbp.poznan.ekursy.eu) w terminie od 11 września do 1 października 2017 r.

Podczas szkolenia uczestnik:

 • założy blog na platformie Blogger,
 • na podstawie wskazówek opracuje kilka wiadomości na blog,
 • dowie się, skąd czerpać darmowe grafiki do swoich postów,
 • pozna podstawy prawa autorskiego do wykorzystywania znalezionych w sieci grafik,
 • zaplanuje harmonogram publikowania tematów postów.

Kurs adresowany jest do bibliotekarzy pracujących w bibliotekach publicznych województwa wielkopolskiego.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń w terminie do 1 września 2016 r. na adres szkolenia@wbp.poznan.pl wraz z następującymi informacjami:

 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy uczestnika szkolenia, niezbędny do zalogowania się na platformie 
  e-learningowej i otrzymywania powiadomień (mail każdego użytkownika musi być niepowtarzalny),
 • nazwa miejscowości,
 • adres biblioteki do przesłania dyplomu.

W tytule wiadomości prosimy wpisać „BLOG”.

Szkolenie prowadzi: Joanna Witczak

Informacji udziela: Urszula Bochyńska (61) 662 40 91, szkolenia@wbp.poznan.pl.

Prowadzący: Joanna Witczak

Genealogia - archiwum rodzinne

Zapraszamy na trzecią edycją bezpłatnego szkolenia „Genealogia – archiwum rodzinne” dotyczącego wyszukiwania informacji w archiwach (w tym również bazach internetowych) oraz budowy drzewa genealogicznego własnej rodziny lub na bazie dostarczonych materiałów.

Zajęcia odbędą się na platformie e-learningowej w terminie 26 marca – 15 kwietnia 2018 r.
 
Kurs adresowany jest do bibliotekarzy pracujących w sieci bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego.

Kontakt: Urszula Bochyńska (61) 662-40-91, szkolenia@wbp.poznan.pl.
 


Prowadzący: Beata Karwalska

Odkrywcy Internetu - gra planszowa

Nie od dziś wiadomo, że uczenie poprzez zabawę jest przyjemne i pożyteczne. Taki cel przyświecał nam, gdy projektowaliśmy grę planszową „Odkrywcy Internetu”. Gra w wersji "pudełkowej" już niedługo trafi do bibliotek publicznych w Wielkopolsce, ale już dziś można ją bezpłatnie pobrać z naszej strony.

Gra uczy bezpiecznego i świadomego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Przedstawia konsekwencje niewłaściwych zachowań i uczy jak zadbać w Internecie o bezpieczeństwo własne czy też swoich bliskich.

Głównym zadaniem projektu, w czasie którego powstała gra planszowa był rozwój warsztatu dydaktycznego wielkopolskich bibliotekarzy oraz wspomaganie prowadzenia zajęć z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci i prawa autorskiego dla dzieci i młodzieży. Chcąc skuteczniej edukować poprzez zaprojektowaną grę, w pierwszych dwóch tygodniach września sześćdziesięciu wielkopolskich bibliotekarzy zostało przeszkolonych podczas 2-dniowych warsztatów. Na zajęciach rozwinęli swoją wiedzę z zakresu edukacji informacyjnej i medialnej oraz rozegrali grę.

Oprócz gry przygotowaliśmy również krótkie szkolenie e-learningowe poszerzające treści, które w grze planszowej przedstawione są w sposób hasłowy. Mamy nadzieję, że gra będzie pretekstem do dalszej dyskusji na temat niwelowania zagrożeń wirtualnego świata.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.