Budowa zintegrowanego katalogu rozproszonego Bibliografii Regionalnej Wielkopolski z zastosowaniem platformy e-learningowejWdrożenie platformy e-learningowej w naszej bibliotece jest efektem realizacji projektu pt. Budowa zintegrowanego katalogu rozproszonego Bibliografii Regionalnej Wielkopolski z zastosowaniem platformy e-learningowej. Projekt został zrealizowany i sfinansowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „MECENAT 2010”.

Celem projektu było utworzenie katalogu rozproszonego bibliotek zapewniającego zintegrowane udostępnianie bibliografii regionalnych tworzonych przez biblioteki działające na terenie województwa wielkopolskiego. Dzięki nowoczesnemu mechanizmowi łącznego przeszukiwania nie jest już konieczne osobne odwiedzanie wielu baz.

Projekt przewidywał również przeprowadzenie szkoleń dla bibliotekarzy z zakresu tworzenia opisów bibliograficznych. Platforma e-learningowa i zaprojektowany na niej kurs jest narzędziem wspomagającym warsztat pracy bibliotekarzy z różnych miast wielkopolski. Lekcje na platformie e-learningowej objęły:

  • interaktywny kurs sporządzania opisów bibliograficznych
  • wskazówki merytoryczne w zakresie opracowania bibliografii
  • konsultacje z zakresu metodyki prac nad bibliografią regionalną

Po zakończeniu projektu w grudniu 2010 roku, platforma nadal jest użytkowana przez naszą bibliotekę. Powstają kolejne kursy on-line, niektóre z nich są obecnie dostępne bez logowania. Zapraszamy do śledzenia naszych działań.

Last modified: Wednesday, 8 April 2020, 2:59 PM