Szkolenia zewnętrzne

KOED i Fundacja Orange

 • Prawo autorskie i publikowanie dzieł w Internecie

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

 • Język angielski dla bibliotekarzy

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji (Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu)

 1. Przygotowanie materiałów promocyjnych w programie MS Publisher 2003 / 2007 / 2010  
 2. E-learning XML editor  
 3. Prezi - nowe oblicze prezentacji
 4. Przetwarzanie obrazów cyfrowych za pomocą programu GIMP   
 5. HotPotatoes   
 6. Tworzenie arkusza kalkulacyjnego - podstawy   
 7. Wykorzystanie programu MS Publisher 2003 / 2007 w działaniach na rzecz promocji organizacji  
 8. Kursy e-learningowe - nowoczesna forma poszerzania kompetencji zawodowych 
 9. Obsługa programu MS PowerPoint 2003
 10. Jak korzystać z Platformy Zdalnej Edukacji
 11. Adobe Photoshop CS4/CS5 Pl - podstawy pracy
 12. ... i inne

Login: BIBLIOTEKA (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)

 1. Plan pracy biblioteki
 2. Specjalista informacji

Moodle - Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

 1. Przewodnik po platformie Moodle
 2. Ewidencja materiałów bibliotecznych
 3. Bibliografia załącznikowa

Federacja Bibliotek Cyfrowych

 1. Współpraca z Europeaną
 2. Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

 1. Biblioteka szkolna - organizacja i zarządzanie   
 2. Cyberprzemoc - wirtualna przemoc, realne skutki
 3. Edukacyjne pakiety multimedialne
 4. E-learning w bibliotece   
 5. Blended learning
 6. Formaty książek elektronicznych i programy do ich odczytywania
 7. Interaktywna edukacja - zastosowanie technologii web 2.0 w bibliotece i w szkole
 8. Nowoczesny ośrodek informacji na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki
 9. Pedagogicznej we Wrocławiu
 10. Otwarte Zasoby Edukacyjne - szansa dla edukacji

Akademia PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

 1. Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
 2. Formy zatrudnienia 
 3. Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
 4. Podatek PIT dla pracowników etatowych
 5. Czym jest kariera zawodowa?
 6. Zamówienia publiczne
 7. Finanse dla niefinansistów
 8. Umiejętności osobiste
 9. Umiejętności interpersonalne
 10. Umiejętności kierownicze
 11. ... i inne

OPEN AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza)

 1. Oprogramowanie społecznościowe w edukacji wyższej  
 2. Wprowadzenie do e-learningu   
 3. MediaWiki dla początkującego edytora
 4. ... i inne, m.in. z informatyki, matematyki, fizyki, górnictwa

Mit OpenCourseWare (Massachusettes Institute od Technology)

WizIQ

 • Masowe kursy z przeróżnych tematów i w wielu językach

Last modified: Wednesday, 29 May 2013, 1:44 PM